Skip links

به نام خدای رنگین کمان
خداوند کودکان کرد، لر، بلوچ، آذری، افغانستانی و …


نوشتن از کودکان در روز جهانی کودک در شرایط فعلی عملی ست بس دشوار. چرا که جامعه از یک طرف در معرض اخبار شوکه کننده و نگران کننده از نقض شدید حقوق کودکان، و بی عملی و ناکارآمدی نهادهای متولی حقوق کودک از طرف دیگر است.


بعد از گذشت بیش از دوماه از آغاز جنبش مردمی، بر اساس آمارهای غیر رسمی دستکم ۵۰ کودک زیر ۱۸ سال جان‌شان را از دست داده‌اند. علاوه بر این آمارهای تلخ، هر روز اخبار گوناگونی از برخوردهای قهری در مدارس، تهدید، ارعاب، بازداشت و کودک آزاری به انحای مختلف در نهادهای آموزشی، خیابان و مراجع قضایی در فضای مجازی منتشر می شود. گزارشاتی که راستی آزمایی و کشف حقیقت از چگونگی و کیفیت آن علی القاعده اولین قدم برای پاسخگو کردن عاملین است و می بایست بدون هرگونه تشویش خاطر، هر شهروند مطالبه گری آن را طلب و در جستجوی آن باشد.

اینها تنها بخشی از مواردی ست که جامعه ایران با نگرانی و حساسیت کامل دنبال می کند و انتظار دارد برخوردهای متناسب با عوامل این جنایات و تخلفات صورت گیرد. اما به نظر می رسد به رغم وجود حداقل ساز و کارهای قانونی و مصرح در حقوق موضوعه و اعلام پایبندی دستگاه قضایی و دولت به آن، اقدامی در جهت پاسخ گو کردن مسببان و محکومیت آنها از یک طرف، و از طرف دیگر ساز و کاری پیشگیرانه برای عدم تکرار این وقایع تا به امروز از سمت نهادهای مسئول صورت نگرفته است.

انجمن حمایت از حقوق کودکان به عنوان یکی از مشارکت کنندگان در راستای هدف ترویج، تبلیغ و نظارت بر اجرای اصول مندرج پیمان نامه جهانی حقوق کودک اعلام می کند که حق بقا، رشد، حمایت و مشارکت که در این پیمان نامه به عنوان چهار محور اصلی مورد توجه قرار گرفته در چند ماه اخیر به شدت نقض شده است و حاکمیت به عنوان اولین و مهمترین متولی و ناظر بر اجرای مفاد پیمان نامه مسئول حفظ جان، تضمین بقا، و حمایت کامل و همه جانبه حق مشارکت و برخورداری از آزادی های فردی و اجتماعی نظیر تشکیل اجتماعات و مجامع مسالمت آمیز برای کودکان است.


در کنار اقدامات قوای حاکم، انتظار به حق جامعه مدنی ایران، حمایت موثر از کودکان در برابر وقایع تکان دهنده اخیر از سمت نهادها و سازمانهای مستقل مردم نهاد داخلی، خارجی و آژانس های سازمان ملل بوده است. انتظاری که به رغم برخی تلاش ها و دغدغه مندی از سمت فعالین و حامیان کودکان تا به این لحظه به آن پاسخ درخور و قانع کننده ای داده نشده است.

در کنار محدودیت های عملی، به نظر می رسد در سالروز گرامی داشت حقوق کودک، و همزمانی این روز با رخدادهای اخیر که یکی از وجوه پررنگ آن مشارکت کودکان و نوجوانان است، سازمانهای مردم نهاد نیازمند بازنگری، نگاه انتقادی به ساز و کارهای درون سازمانی و ایفای نقش به فراخور وقایع روز در کنار و همگام با کنش های خودابراز گرایانه کودکان و نوجوانان می باشند.

در همین راستا، انجمن حمایت از حقوق کودکان با به رسمیت شناختن انتظارات و پیشنهادات رو به جلوی جامعه به نهادهای متولی حامیان حقوق کودک من جمله سازمانهای مردم، به عنوان بخشی از این بدنه در تلاش است که با همه توان فکری و عملی در کنار کودکان و نوجوانان جسور و پرتوان این سرزمین بایستد و دست همیاری و هم افزایی دراز می کند به سمت هر فرد یا نهادی که با ایده های خلاقانه و نوین مشتاق بهبود بخشیدن به ساختارهای حمایتی و مطالبه محور و ایجاد و بازسازی رویه های عادلانه است.

نوشتن کامنت

نام*

کامنت