Skip links

خانه‌ی کودک ناصر خسرو

خانه کودک ناصرخسرو از سال ۱۳۸۰ فعالیت خود را در منطقه‌ی ۱۲ شهرداری تهران آغاز کرده است و محلات ناصرخسرو، پامنار و بازار تهران را در برمی‌گیرد. این خانه کودک با تدوین و اجرای پروژه‌­های محلی مانند طرح سوادآموزی کودکانی که مجبور به کار کردن هستند، تجهیز کتابخانه­‌های مدارس دولتی، آموزش مهارت­‌های زندگی در مدارس دولتی، خانه‌­های سلامت و سرای محلات و غیره، با کسب اعتماد سازمان‌­های دولتی و غیر دولتی به تقویت سرمایه­‌های اجتماعی می­‌پردازد. از جمله اهداف این مجموعه تغییر نگرش و رفتار گروه­‌های هدف نسبت به حقوق کودکان از طریق ارتقاء سطح دانش و آگاهی آنها نسبت به حقوق کودکان و بهداشت فردی و روانی است.

خانه کودک ناصرخسرو در سه بخش آموزش، مددکاری، بهداشت فعالیت می‌کند. این پروژه مانند دیگر پروژه های انجمن حمایت از حقوق کودکان، از طریق کمک‌های مردمی و کار داوطلبانه اداره می‌شود.

۱. ارتقای سطح دانش و آگاهی گروه‌های فوق الذکر در مورد حقوق کودکان، بهداشت فردی، جسمی و روانی و حقوق شهروندی
۲. تغییر در نگرش‌ و رفتار این گروه‌ها در راستای حقوق کودک
۳. ایجاد احساس مسئولیت در میان جمعیت غالب این منطقه و گروه‌های هدف نسبت به پیرامونشان و تشویق آنان به مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی، با هدف تغییر در نگرش آنان به سوی هماهنگی بیشتر با اهداف پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک
۴. مداخله در بحران با توجه به قرارگیری در مناطق آسیب‌پذیر شهری
۵. آموزش کودکان خصوصا کودکانی که در معرض آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی بیشتری قرار دارند
۶. حفاظت از کودکان با ابزارهای توانمندسازی و آموزشی و حمایت از خانواده‌ها با برنامه‌های توان‌افزایی

شماره تماس:

۰۲۱۳۳۱۱۰۳۱۶

ایمیل:

Naserkhosro@irsprc.org

Naserkhosro.childhouse@gmail.com

اینستاگرام:
@Naserkhosro