Skip links

صدای یارا

صدای یارا اولین خط تلفنی کمک فکری در زمینه مسائل مربوط به کودکان و نوجوانان است؛ که کودکان، نوجوانان، والدین، سرپرستان یا اولیای مدرسه می‌­توانند برای حل چالش‌ها و مسائل خود با آن تماس بگیرند. واحد مددکاری صدای یارا شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹ تا ۱۷ و پنج شنبه‌ها از ساعت ۹ تا ۱۲ با شماره ۴۲۱۵۲ و ۸۸۵۳۱۱۰۹ (با کد شهری ۰۲۱) پاسخگوی افراد است. تماس با این خط نیز رایگان است.

صدای یارا بر مبنای این باور ایجاد شده است که هر کودک و نوجوان صرف نظر از طبقه اجتماعی، جنسیت، نژاد، استعداد و هر وجه تمایز دیگر، باید در مواقع ضروری بتواند از کمک‌های فکری مناسب برخوردار شود. در همین راستا انجمن می‌کوشد کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها را با مطالب مندرج در پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک و مفهوم حق و مسئولیت آشنا سازد.

پاسخگویان این خطوط، داوطلبان دارای تحصیلات و تجارب کاری در زمینه‌های روان‌شناسی، مشاوره و مددکاری اجتماعی هستند که پس از گذراندن دوره‌های آموزشی، انتخاب شده‌اند. این داوطلبان با استفاده از کد اختصاصی و بدون نیاز به ذکر نام تماس گیرنده به ارائه خدمات می‌پردازند.