Skip links

بیانیه انجمن حمایت از حقوق کودکان در محکومیت بازداشت مهسا غلامعلی زاده

پرسش و مطالبه‌گری از ویژگی‌های بارز انسان‌های دغدغه‌‌مند و آگاه است؛ انسان‌های آزادی‌خواهی که نمی‌توانند نسبت به سرنوشت جامعه و هم‌نوعان خود _ اعم از زن و مرد، کودک و پیر و جوان _ بی‌تفاوت باشند. در نبود چنین انسان‌هایی است که امید به پویایی، پیشرفت و بهبود وضعیت جامعه با درِ بسته‌ی ناامیدی مواجه می‌شود و اجتماع انسانی به مرور زمان مسیر اضمحلال را طی می‌کند. از این رو، برای آن که هر انسانی بتواند چنین رسالت خطیری را به سرانجام برساند، در جوامع، حقی تحت ‌عنوان آزادی بیان به رسمیت شناخته شده است تا اشخاص بتوانند بدون آن‌که بیم امنیتِ جان، مال و آزادی خود را داشته باشند، دست به مطالبه‌گری از صاحبان قدرت بزنند و بدین‌وسیله زمینه اعتلای جامعه خویش را فراهم آورند. این حق که در اسناد مهمی هم‌چون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد اشاره قرار گرفته، به هر انسانی از حیث انسان‌بودن تعلق دارد.

در این میان، وکلاء و حقوق‌دانان که به اقتضای ماهیت فعالیت شغلیِ خود به‌طور مستقیم در معرض مسائل اجتماعی قرار دارند، نمی‌توانند و نباید خود را از موضوعاتی هم‌چون استیفای حقوق شهروندی، آزادی‌های فردی و عدالت اجتماعی فارغ ببینند که اگر جز این باشد، نخستین لطمه و صدمه آن، متوجه جامعه خواهد شد. به تعبیر سقراط، چنانچه یک وکیل دادگستری بر مدار منفعت شخصی حرکت کند و نسبت به مسئولیت اجتماعی خویش در راستای استیفای حق و اجرای عدالت اجتماعی بی‌تفاوت باشد، نه‌تنها چهره وی در جامعه مخدوش می‌شود، بلکه آثار زیان‌بار این رویکرد، دامن‌گیر تمام جامعه می‌گردد. بدیهی است که به فعلیت رساندن چنین نقش مهمی به‌طور مضاعف و ویژه مستلزم برخورداری از حق آزادی بیان بوده و بدون تصور احترام به چنین حقی، تصور تحقق این کارکرد محال است.

خانم مهسا غلامعلی‌زاده، وکیل دادگستری و دانش‌آموخته رشته حقوق دانشگاه تهران، مصداق بارز یک انسان دغدغه‌مند و صاحب‌نظر می‌باشد که همواره در کنار دیگر دغدغه‌های اجتماعی، دغدغه حقوق کودکان را داشته و به‌طور فعال در انجمن حمایت از حقوق کودک برای تحقق این دغدغه‌ها تلاش کرده است. متاسفانه شاهد آن بودیم که ایشان پس از شکل‌گیری اعتراضات اخیر، در منزل خود، بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است. این انجمن ضمن اعلام حمایت از چنین شخصیت والا و ارزشمندی، از نهادها و مقامات ذی‌ربط و مسئول درخواست دارد که هرچه سریع‌تر شرایط آزادی این وکیل دادگستری و بازگشت ایشان به آغوش جامعه و خانواده خود را فراهم آورند.

به امید روزی که زندان، پاسخ مطالبه و اعتراض هیچ انسان آزادی‌خواهی نباشد.

انجمن حمایت از حقوق کودکان

۱۴۰۱/۰۷/۱۶

نوشتن کامنت

نام*

کامنت