Skip links

اطلاعیه انجمن حمایت از حقوق کودکان درباره رخدادهای اخیر / مسئولیت حمایت از حق زندگی کودکان به عهده دولت‌ها است.

بر اساس پیمان‌نامه حقوق کودک که دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۲ آن را امضا کرده است، حق زندگی و بقا اولین و اساسی‌ترین حق کودکان است و سایر حقوق زیر مجموعه این حق قرار می‌گیرد، ضرورت دارد که همه آحاد جامعه از رهبران، مسئولان، قانون‌گذاران، مجریان و به ویژه نیروی‌انتظامی به این مهم توجه ویژه داشته باشند.

واکنش جامعه، به ویژه واکنش گروه‌های جوان و نوجوان به اتفاق ناگوار، پیرامون دستگیری و کشته شدن مهسا امینی به دلیل قرابت سنی و بسیاری دیگر از عوامل، پررنگ‌تر است، به همین دلیل درشرایط این روزها شاهد حضور این گروه‌های سنی در خیابان‌های شهرهای مختلف ایران هستیم.

بنابر اخبار واصله به انجمن حمایت از حقوق کودکان در روزهای اخیر تعدادی از گروه‌های سنی کودک و نوجوان مجروح‌ و حتی در یک مورد در پیرانشهر نوجوان ۱۶ ساله ای به نام ذکریا خیال کشته شده است و تعدادی نیز توسط نیروهای انتظامی دستگیر شده و به مراکزی نامعلوم انتقال داده شده‌اند.

این نهاد مدنی برای پیشگیری و پرهیز از اتفاقات ناگوار و پیامدهای ناشی از آن، که تاثیرات جبران‌ناپذیری بر کودکان و نوجوانان می گذارد، خواهان:

۱- آزادی فوری و بی‌قید و شرط کودکان و نوجوانان دستگیر شده
۲- خودداری از دستگیری و انتقال این گروه‌های سنی به بازداشت‌گاه ها
۳- پرهیز از اعمال هر نوع برخورد خشونت آمیز در تجمعات اعتراضی مسالمت آمیز است.

هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان

نوشتن کامنت

نام*

کامنت