Skip links

کارگاه “حق کودک بر طبیعت” ( حق مادرزاد)

کارگاه “حق کودک بر طبیعت” ( حق مادرزاد) در سه جلسه توسط واحد آموزش انجمن حمایت از حقوق کودکان در خرداد ۱۴۰۳ برگزار شد.

تسهیلگر این کارگاه خانم مژگان احمدیه از فعالین و تسهیلگران حوزه کودک و طبیعت هستند.

در این جلسات در مورد ارزشهای زیست گرایانه ای که طبیعت برای انسان دارد و فلسفه این مفاهیم گفتگو شد.
اثر بازی سرخوشانه و یادگیری آزاد بر مبنای فلسفه زیست گرایی در درک کودک از مهارتهای زندگی مورد بررسی قرار گرفت.
در جلسه سوم به رشد همه جانبه کودک در اثر تعامل مستمر با طبیعت پرداخته شد.
خانم احمدیه از تجارب زیست گرایانه خود در تعامل و شناخت کودک و طبیعت گفته و شرکت کنندگان تجارب و سوالات خود را بازگو کردند.

 

نوشتن کامنت

نام*

کامنت