Skip links

تفتیش و بازرسی بدنی دانش آموزان نقض حریم خصوصی کودکان است.

ماده ۱۶ پیمان نامه حقوق کودک، کودکان حق برخورداری از حمایت قانون را در برابر مداخلات خودسرانه و غیرقانونی دارند.

روز دوم آبان ماه در هنرستان صدر تهران، مسئولان مدرسه قصد بازرسی بدنی دانش آموزان را داشتند که با مقاومت دانش آموزان روبرو شدند و از نیروهای انتظامی کمک گرفتند. صدها نیروی یگان ویژه برای مقابله با خانواده‌ها و مردمی که نگران دانش آموزان بودند در اطراف مدرسه مستقر شدند. تهدید و ضرب و شتم دانش آموزان، مدارس را تبدیل به محل کارزار کرده است. پلیس که قرار بوده است مدافع کودکان در برابر مزاحمت، خشونت و سایر اشکال کودک آزاری باشد و مرجع حمایتی برای کودکان باشد، با اعمال خشونت در برابر کودکان قرار گرفته است.

مردم و به ویژه والدینی که کودکی در مدرسه دارند نگران و ترس خورده، برای فرستادن کودکانشان به مدرسه دچار سردر‌گمی شده اند. کودکان به حق از حضور در مدرسه می ترسند.

باز هم تاکید می‌کنیم کودک‌آزاری جرم عمومی است، همه ما و به ویژه خانواده ها حق شکایت به دادسرا را دارند. همین امروز شکایت کنیم و از ظرفیتهای قانونی برای حمایت از حق بقای کودکانمان استفاده کنیم و مراجع قضایی را وادار به پاسخگویی کنیم.

انجمن حمایت از حقوق کودکان

نوشتن کامنت

نام*

کامنت