Skip links

منابع و انتشارات

?به مناسبت روز جهانی معلولیت، ۱۲ آذر، این متن توسط حمیدرضا واشقانی فراهانی نوشته شده است. تلاش بر آن بوده تا این محتواها برآمده از خود جامعه افراد معلول باشد. اسلاید‌های فوق اولین بخش از این مجموعه محتوا هستند.

لینک دانلود مقاله

مقاله ضمیمه شده مروری است بر نگرش زیست – پزشکی به معلولیت که فعالان معلول در سرتاسر جهان، بالاخص فعالان جنبش یوپیاس (اتحادیه افراد دارای عارضه علیه تبعیض و جداسازی)، به آن انتقاداتی دارند و همچنین متنی است در حمایت از مدل اجتماعی معلولیت و برتری‌های آن در مقایسه با مدل زیست – پزشکی.

مجموعه نظرات عمومی کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد

مجموعه نظرات عمومی کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد

نظر عمومی شماره چهار کمیته حقوق کودک سازمان ملل بر پیمان‌نامه حقوق کودک، موضوع سلامتی و رشد نوجوانان را در پرتو پیمان‌نامه مورد بررسی قرار داده است. این نظر عمومی با هدف آگاهی‌رسانی راجع به نحوه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در این خصوص نگارش یافته است.
این متن توسط کارگروه ترجمه واحد پژوهش انجمن حمایت از حقوق کودکان به فارسی ترجمه شده است.

کتابچه حق بر آموزش

کتابچه حق بر آموزش

تعهدات حقوق بشر: موجود، در دسترس، قابل قبول و قابل انطباق ساختن آموزش، مولف: کاترین توماسفسکی
این کتابچه، با محوریت حق بر آموزش، توسط کارگروه ترجمه کمیته پژوهشِ انجمنِ حمایت از حقوق کودکان ترجمه شده است.

مجموعه نظرات عمومی کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد

مجموعه نظرات عمومی کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد

ترجمه نظر عمومی شماره ۳ کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد با عنوان اچ آی وی/ایدز و حقوق کودک
این مجموعه توسط کارگروه ترجمه کمیته پژوهش انجمن حمایت از حقوق کودکان ترجمه شده است.

نگاهی به وضعیت آموزش کودکان در ایران در دوران همه‌گیری بیماری کووید-۱۹

نگاهی به وضعیت آموزش کودکان در ایران در دوران همه‌گیری بیماری کووید-۱۹

کمیته پژوهش انجمن حمایت از حقوق کودکان با تهیه و تدوین این گزارش که به بررسی ابعاد پیدا و پنهان و تاثیرات بحران کرونا بر حق آموزش کودکان کشور می‌پردازد، تلاش دارد تا ضمن آگاهی‌بخشی در رابطه با موضوع کودکان و حق آموزش، قدمی در راه آسیب‌شناسی آموزش و پرورش کشور – در دوران بحران و غیر از آن – بردارد و مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی و اقدام موثر و کارآمد مسئولان و برنامه‌ریزان آموزشی را طلب کند.

مجموعه نظرات عمومی کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد

مجموعه نظرات عمومی کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد

ترجمه نظر عمومی شماره ۲ کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد با عنوان نقش نهادهای ملی و مستقل حقوق بشر در ترویج و حمایت از حقوق کودک
این مجموعه توسط کارگروه ترجمه کمیته پژوهش انجمن حمایت از حقوق کودکان ترجمه شده است.

مجموعه نظرات عمومی کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد

مجموعه نظرات عمومی کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد

نظر عمومی شماره ۱ کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد به تشریح اهداف آموزش، مندرج در ماده ۲۹ پیمان‌نامه حقوق کودک می‌پردازد.

این مجموعه توسط کارگروه ترجمه کمیته پژوهش انجمن حمایت از حقوق کودکان ترجمه شده است.

پیشگیری و کنترل کرونا (کووید-۱۹) درمدارس و مراکز آموزشی

پیشگیری و کنترل کرونا (کووید-۱۹) درمدارس و مراکز آموزشی

هدف این کتابچه ارائه راهنمایی‌هایی روشن و عملی برای ایمن‌سازی مدارس و سایر مراکز آموزشی از طریق پیشگیری، تشخیص به موقع و کنترل کووید-۱۹ است. مولف: یونیسف
ترجمه: موسسه پژوهشی کودکان دنیا

کتابچه‌ی راهنمای شهرها و اجتماعات محلی دوستدار کودک

کتابچه‌ی راهنمای شهرها و اجتماعات محلی دوستدار کودک

ایـن کتابچـه که یونیسف منتشر کرده، خلاصـه‌ای از فعالیت‌هـا، چالش‌هـا و درس‌آموخته‌ها درباره ابتکار «شهر دوست‌دار کودک» و نحوه انطباق این ابتکار با شرایط مختلف اسـت.

Children in a Digital World

Children in a Digital World

یونیسف هرساله گزارشی از وضعیت کودکان با نگاهی ویژه به مسائل روز منتشر می‌کند. نگاه ویژه گزارش‌ سال ۲۰۱۷ به مسائل کودکان در عصر دیجیتال اختصاص دارد.

پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک

پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک

پیمان‌نامه حقوق کودک مقبول‌ترین سند بین‌المللی است که حقوق کودکان را بر اساس استانداردهای اجتماعی، حقوقی، قضائی، روان‌شناختی، بهداشتی و … برمی‌شمرد. ایران نیز در سال ۱۳۷۲ به اجرای آن متعهد شده است.

کنوانسیون حقوق معلولان سازمان ملل به زبانی دوستانه

کنوانسیون حقوق معلولان سازمان ملل به زبانی دوستانه

ایران از سال ۱۳۸۷ به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت پیوسته است. کتابچه حاضر مفاد این کنوانسیون را به زبان کودکان توضیح می‌دهد.

چرخه‌ی معنای زندگی چیست

چرخه‌ی معنای زندگی چیست

معنای زندگی چیست

معنای زندگی چیست