Skip links

منابع و انتشارات

مجموعه نظرات عمومی کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد

مجموعه نظرات عمومی کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد

نظرات عمومی شماره ۱ کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد به تشریح اهداف آموزش، مندرج در ماده ۲۹ پیمان‌نامه حقوق کودک می‌پردازد.

پیشگیری و کنترل کرونا (کووید-۱۹) درمدارس و مراکز آموزشی

پیشگیری و کنترل کرونا (کووید-۱۹) درمدارس و مراکز آموزشی

هدف این کتابچه ارائه راهنمایی‌هایی روشن و عملی برای ایمن‌سازی مدارس و سایر مراکز آموزشی از طریق پیشگیری، تشخیص به موقع و کنترل کووید-۱۹ است. مولف: یونیسف
ترجمه: موسسه پژوهشی کودکان دنیا

کتابچه‌ی راهنمای شهرها و اجتماعات محلی دوستدار کودک

کتابچه‌ی راهنمای شهرها و اجتماعات محلی دوستدار کودک

ایـن کتابچـه که یونیسف منتشر کرده، خلاصـه‌ای از فعالیت‌هـا، چالش‌هـا و درس‌آموخته‌ها درباره ابتکار «شهر دوست‌دار کودک» و نحوه انطباق این ابتکار با شرایط مختلف اسـت.

Children in a Digital World

Children in a Digital World

یونیسف هرساله گزارشی از وضعیت کودکان با نگاهی ویژه به مسائل روز منتشر می‌کند. نگاه ویژه گزارش‌ سال ۲۰۱۷ به مسائل کودکان در عصر دیجیتال اختصاص دارد.

پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک

پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک

پیمان‌نامه حقوق کودک مقبول‌ترین سند بین‌المللی است که حقوق کودکان را بر اساس استانداردهای اجتماعی، حقوقی، قضائی، روان‌شناختی، بهداشتی و … برمی‌شمرد. ایران نیز در سال ۱۳۷۲ به اجرای آن متعهد شده است.

کنوانسیون حقوق معلولان سازمان ملل به زبانی دوستانه

کنوانسیون حقوق معلولان سازمان ملل به زبانی دوستانه

ایران از سال ۱۳۸۷ به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت پیوسته است. کتابچه حاضر مفاد این کنوانسیون را به زبان کودکان توضیح می‌دهد.

چرخه‌ی معنای زندگی چیست

چرخه‌ی معنای زندگی چیست

معنای زندگی چیست

معنای زندگی چیست