Skip links

بیانیه

بیانیه انجمن حمایت از حقوق کودکان به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودک

مبارزه با کار کودک نیازمند اقدام و عمل است!

 

روز ۱۲ ژوئن، روز جهانی مبارزه با کار کودک، فرصتی است برای شنیده شدن صدای کودکانی که جایشان پشت نیمکت‌های مدرسه‌ها خالی است و کودکیشان در بازارهای مختلف کار به حراج گذاشته شده است.

امسال سازمان بین المللی کار (ILO) هفته منتهی به این روز را هفته مبارزه با کار کودک اعلام کرده است.

واقعیت زندگی کودکان کار نشان می‌دهد که سیاستگذاران و گردانندگان اقتصاد جهان، تلاش درخوری برای از بین بردن پدیده کار کودک نکرده‌اند. سازمان های بین‌المللی به‌رغم مقاوله نامه‌ها و قوانینی که وضع می‌کنند، توانایی و قدرت حمایت از حقوق کودکان را ندارند.

شعار سال ۲۰۲۲ به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودکان، افزایش سرمایه‌گذاری در سیستم‌ها و طرح‌های حمایت اجتماعی فراگیر برای حمایت از کودکان کار است. به گزارش سازمان ملل متحد، تعداد کودکان کار در جهان پس از شیوع  ویروس کرونا به ۱۶۰ میلیون رسیده است. هزاران کودک نیز به علت دشوارتر شدن وضعیت اقتصادی خانواده‌ها به شکل غیر رسمی در بازار کار استثمار می شوند.

در ایران نیز به علت وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی خانواده‌ها هر روز تعداد بیشتری از کودکان نیمکت‌های مدرسه را برای تامین مایحتاج زندگی ترک می‌کنند. به علت حضور طالبان در افغانستان خانواده‌های زیادی مجبور به مهاجرت به ایران شده‌اند و کودکانشان جذب بدترین اشکال کار در ایران شده‌اند.

سازمان‌های غیردولتی که حمایت اجتماعی از این کودکان را عهده دارشده‌اند با فشارهای اقتصادی-امنیتی روبرو شده اند و فعالیت‌هایشان با دشواری‌های زیادی انجام می شود.

زمان تعریف کودک کار در بیانیه‌ها و یادآوری قوانین و مقاوله‌نامه‌ها در بیانیه‌ها گذشته است. مبارزه با کار کودک نیاز به برنامه و اقدام دارد و با برگزاری سمینار و همایش و ایجاد قرارگاه راه به جایی نمی‌برد. کودکان کار تبدیل به مساله اجتماعی شده‌اند و مردم با اقدامات پراکنده خودشان در حال خدمت‌رسانی به کودکان هستند.

انجمن حمایت از حقوق کودکان اعلام می‌دارد ایجاد شورایی متشکل از سازمان‌های غیردولتی و دولتی برای  کاهش و حذف کار کودک یک نیاز مبرم است. این شورا با تدوین برنامه حمایت اجتماعی از کودکان کار و اجرای مقاوله نامه ۱۸۲ که آیین‌نامه آن در سال ۱۳۸۴ تدوین شده است، می‌تواند گام‌هایی برای کاهش این معضل بردارد.

۱۲ ژوئن ۲۰۲۲/ ۲۲ خرداد ۱۴۰۱