Skip links

کودکان و حق آموزش: نگاهی به وضعیت آموزش کودکان در ایران در دوران همه‌گیری بیماری کووید-۱۹

آموزش رایگان، در دسترس، قابل قبول و قابل انطباق برای کودکان در ایران متاثر از موانع ساختاری و رویکرد بازاری به آموزش سال‌هاست که بدل به یکی از مسائل اصلی حوزه کودکان شده است؛ این مسئله با همه‌گیری بیماری کووید-۱۹ ابعاد پیچیده‌تر و نگران‌کننده‌تری به خود گرفته است. به خطر افتادن حق آموزش کودکان از مهم‌ترین پیامدهای همه‌گیری کروناست؛ بحرانی بی‌سابقه که حدود ۵ میلیون دانش‌آموز را در آستانۀ ترک تحصیل قرار داده است.
کمیته پژوهش انجمن حمایت از حقوق کودکان با تهیه و تدوین این گزارش که به بررسی ابعاد پیدا و پنهان و تاثیرات بحران کرونا بر حق آموزش کودکان کشور می‌پردازد، تلاش دارد تا ضمن آگاهی‌بخشی در رابطه با موضوع کودکان و حق آموزش، قدمی در راه آسیب‌شناسی آموزش و پرورش کشور – در دوران بحران و غیر از آن – بردارد و مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی و اقدام موثر و کارآمد مسئولان و برنامه‌ریزان آموزشی را طلب کند.

این گزارش را می‌توانید در فایلی که انتهای همین صفحه قرار داده شده، بخوانید.

? فهرست:
– مقدمه
– درآمد
– تامین حق آموزش به‌عنوان تعهد دولت
– چارچوب چهارگانه حق آموزش
موجود بودن
در دسترس بودن
پذیرفتنی بودن
قابل انطباق بودن
– حق آموزش در شرایط وقوع بحران
حق آموزش در دوران همه‌گیری کووید-۱۹
– ابعاد پرورشی آموزش در دوران همه‌گیری کووید-۱۹
سلامت جسم
سلامت روان
– پیامدهای فقر بر حق آموزش در دوران همه‌گیری کووید-۱۹
– آموزش مجازی در دوران همه‌گیری کووید-۱۹
موجود بودن: آموزش معلمان و امکانات آموزشی مهارتی
دسترسی‌پذیری: اینترنت، ابزارهای دیجیتال و برنامه شاد
– آموزش کودکان دارای معلولیت
– حق آموزش و کودکان مهاجر
– جنسیت و حق آموزش
-منابع

نوشتن کامنت

نام*

کامنت