Skip links

روانشناسی را تبدیل به ابزار سرکوب نکنید

«وزیر آموزش و پرورش دولت سیزدهم تاکید کرد که برخی “دانش آموزان بازداشتی” برای اصلاح و تربیت به مراکز روانشناسی ارجاع داده شده‌اند تا مانع از تبدیل آنها به شخصیت‌های ضداجتماعی شوند»

آقای یوسف نوری سلامتی کودکان و نوجوان دستگیر شده چه از نظر جسمی و چه روانی بر عهده شماست.

کودکان و نوجوانانی که حقوقشان را در مدارس و خیابان‌ها فریاد میزنند و مطالبه میکنند، نیازی به روانشناس ندارند. صدای آنها را بشنوید، شرایط رشد و بالندگی کودکان و نوجوان در توجه به نیازهای رشد، بقا، و منافع عالیه کودکان است.

طبق بند ۱ ماده ۱۵ پیمان نامه حقوق کودک مبنی بر اینکه کشورهای عضو، حقوق کودک را در مورد آزادی اجتماعات و شرکت در مجامع مسالمت آمیز به رسمیت میشناسند از دولت، آموزش و پرورش، قوه قضائیه و ‌نهادهای تحت امر آن تقاضا می‌شود حق اعتراض را برای کودکان به رسمیت بشناسند.

نوشتن کامنت

نام*

کامنت