پروژه آذربایجان شرقی

معرفی پروژه آذربایجان شرقی:

پس از وقوع زلزله در سال ۱۳۹۱ در آذربایجان شرقی، به منظور حمایت از آسیب‌دیدگان و پیشگیری از آسیب‌های روانی ناشی از زلزله، انجمن برنامه‌های فرهنگی-تفریحی برای کودکان اجرا کرد.
در مرحله بعد، انجمن اقدام به تاسیس و ارتقای ۱۳ روستامهد در روستاهای منطقه می‌کند و با آموزش افراد بومی منطقه، از آنها به عنوان مربی و دستیار در این روستامهدها استفاده می‌کند.
هم اکنون نیز انجمن در حال گسترش و افزایش کیفیت روستامهدهاست. 

اهداف پروژه آذربایجان شرقی:

حمایت از آسیب‌دیدگان و پیشگیری از آسیب‌های روانی کودکان منطقه.


فعالیت‌های پروژه آذربایجان شرقی:

۱ اجرای برنامه‌های فرهنگی تفریحی؛ 

۲ تاسیس و ارتقای ۱۳ روستامهد در روستاهای منطقه؛ 

۳ آموزش افراد بومی و استفاده از آنها به عنوان مربی و دستیار در روستامهدها.


همچنین ببینید: