پروژه بم

معرفی پروژه بم:

در زمان وقوع زلزله بم گروه داوطلبین انجمن ۲۴ ساعت پس از وقوع حادثه در محل حاضر شدند که این حضور به مدت نزدیک به سه سال تداوم داشت. 
انجمن حمایت از حقوق کودکان با اجازه رسمی دولت وقت، بعنوان یک نهاد حمایتی، ایجاد امکان دسترسی آسیب‌دیدگان به تغذیه و آموزش‌های مناسب و نیز برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های تفریحی مانند بازی، نقاشی و نظایر اینها را جهت ارتقای روحیه آسیب‌دیدگان بخصوص کودکان برعهده داشت.
فعالیت انجمن در ساماندهی نیروهای بومی وارتباط و هماهنگی مابین NGOهای بین اللملی و داخلی در راستای کاهش آسیب‌ها بسیار چشمگیر بوده است.

فعالیت‌های پروژه بم:

۱ برگزاری اولین آموزش رسمی( مدارس اردوگاهی) در اردوگاه وحدت و نیز ۱۰ کارگاه آموزشی در حوزه های مرتبط با کودکان برای معلمان و مربیان بومی منطقه و نیز برنامه‌ریزی ساعات تفریح کودکان؛

۲ تاسیس و اداره ۵ خانه کودک در ۵ منطقه از شهر بم و نیز پیگیری و تسریع در ساماندهی و سرپرستی کودکان با اولویت کودکان بی‌سرپرست؛

۳ ارتباط واحد مددکاری انجمن با کودکانی که برای درمان به شهرهای دیگر اعزام شده بودند و تلاش موفق برای پیوند مجدد تعدادی از آنان با خانواده‌ها؛

۴ حضور ۱۰۰ الی ۱۵۰ نفر از داوطلبین انجمن هر هفته در طی سال اول، در تیم‌های ۱۰ نفره شامل مددکار، روانشناس، کارشناس علوم تربیتی و آموزشی.


پس از اجرای پروژه:

ازجمله تنایج موثر کارکرد انجمن آشنایی مردم با ساختار NGO بوده است بطوریکه مردم بم می‌گفتند برای اولین بار با کار داوطلبانه آشنا شده‌اند.
پس از زمانی در حدود سه سال کلیه فعالیت‌ها به افراد بومی در منطقه واگذار گردید.


همچنین ببینید: