صدای یارا

معرفی صدای یارا:

صدای یارا به عنوان اولین خط تلفنی کمک فکری به کودکان و نوجوانان از دی ماه سال ۱۳۷۹ به همت انجمن حمایت از حقوق کودکان شروع به کار کرده است.
پاسخگویان این خطوط از میان داوطلبان دارای تحصیلات و تجارب کاری در زمینه‌های روان‌شناسی، مشاوره و مددکاری اجتماعی، پس از گذراندن دوره‌های آموزشی، انتخاب شده‌اند. این داوطلبان در ساعات و روزهای مشخص و برنامه‌ریزی شده با استفاده از کد اختصاصی و بدون نیاز به ذکر نام تماس گیرنده به ارائه خدمات داوطلبانه رایگان می‌پردازند.
صدای یارا بر مبنای این باور ایجاد شده است که هر کودک و نوجوان صرف نظر از طبقه اجتماعی، جنسیت، نژاد، استعداد و هر وجه تمایز دیگر، باید در مواقع ضروری بتواند از کمك‌های فکری مناسب برخوردار شود. در همین راستا انجمن می‌کوشد کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها را با مطالب مندرج در پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک و مفهوم حق و مسئولیت آشنا سازد.

اهداف صدای یارا:

۱ همفکری و گفتگوی همدلانه با کودکان و نوجوانان و والدین؛

۲ توانمندسازی تماس‌گیرندگان در جهت شناخت مشکل خود و یافتن راه حل های مناسب و اصولی در شرایط دشوار، با در نظر گرفتن منافع عالیه کودک و نوجوان؛

۳ هماهنگی و همکاری بر مبنای پیمان نامه جهانی حقوق کودک در چارچوب قوانین داخلی با ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی و غیر دولتی فعال در زمینه مسائل و رفاه کودکان؛

۴ پژوهش بر اساس نتایج حاصله از بررسی مسائل و مشکلات طرح شده در صدای یارا و ارائه راهکارهای علمی و کاربردی برای رفع این مشکلات و بهبود شرایط زندگی کودکان و نوجوانان؛

۵ بالا بردن سطح آگاهی جامعه و جلب افکار عمومی درباره مشکلات کودک و نوجوان به ویژه کودک آزاری و ارائه راهکارهای عملی در جهت رفع این معضل؛

۶ ارائه خدمات مشاوره ای تلفنی در زمینه مسائل مربوط به کودکان و نوجوانان؛

۷ اطلاع رسانی درباره مراکز مشاوره و مؤسساتی که در زمینه های تخصصی مختلف در ارتباط با کودکان و نوجوانان فعالیت دارند؛

۸ ارجاع موارد کودک آزاری به واحد مددکاری جهت پیگیري‌های لازم؛

۹ کمک به سالم‌سازی شرایط روانی خانواده جهت ایجاد کانون امن برای کودکان و نوجوانان.


فعالیت‌های صدای یارا:

۱ برقراری رابطه همدلانه مشاورین با تماس گیرنده؛ 

۲ توجه به اصول علمی مشاوره، مصاحبه و تجارب علمی و پرهیز از ارائه راه حل به صورت مستقیم؛

۳ بررسی وضعیت مطرح شده از طریق پرسش سوال های مناسب؛

۴ هدایت فرد تماس گیرنده به سمت تجزیه و تحلیل مسئله؛

۵ بررسی راهکارهای مختلف و نکات مثبت و منفی هریک؛

۶ درخواست از تماس گیرنده برای انتخاب راه حل مناسب باتوجه به شرایط خاص خود.