کمیته روابط عمومی

معرفی کمیته روابط عمومی و مناسبت‌ها:

این کمیته به منظور اطلاع‌رسانی در مورد مسائل، مشکلات، نیازها و توانمندی‌های کودکان، تبلیغ حقوق و منافع کودکان در افکار عمومی، جذب منابع مالی، همکاری‌های فکری و اجتماعی فعالیت می‌کند. کمیته روابط عمومی نقش پل ارتباطی انجمن با مخاطبانش را ایفا می‌‌کند و وظیفه اطلاع‌رسانی در مورد فعالیت‌های انجمن و برقراری ارتباط موثر با داوطلبان انجمن، سازمان‌‌ها و نهادهای مرتبط با کودکان را بر عهده دارد. برگزاری نمایشگاه‌ها و مناسبت‌ها از دیگر فعالیت‌‌های این کمیته به حساب می‌‌آید.

اهداف کمیته روابط عمومی و مناسبت‌ها:

۱ اطلاع رسانی در مورد فعالیت‌‌های انجمن؛

۲ برقراری ارتباطات داخلی میان بخش‌های مختلف انجمن؛

۳ برقراری ارتباط موثر با داوطلبان؛

۴ جذب منابع مالی؛

۵ برگزاری نشست‌‌ها و مناسبت‌‌ها.


فعالیت‌‌های کمیته روابط عمومی و مناسبت‌ها:

۱ برگزاری نشست‌‌های ماهیانه انجمن با هدف بررسی مهمترین مسائل مرتبط با کودکان و نیز ارائه گزارش فعالیت‌های انجمن؛

۲ برگزاری جشن‌‌ها و مناسبت‌ها با اهدافی چون معرفی فعالیت‌های انجمن، تقدیر از حامیان مالی و معنوی انجمن، درآمدزایی و ...

۳ ارتباط موثر با داوطلبان از طریق اطلاع‌رسانی در مورد رویدادها و فعالیت‌ها و نیز انعکاس نظرات داوطلبان در مورد روند فعالیت‌های انجمن به هیئت مدیره؛

۴ برقراری ارتباط بین بخش‌های مختلف انجمن و ایجاد هماهنگی در فعالیت واحدهای مختلف، انعکاس نیازهای بخش‌‌های مختلف به دفتر مرکزی و پیگیری تامین نیازهای مربوط؛

۵ ارتباط با سازمان‌ها، موسسات و نهادها با هدف تامین نیازهای انجمن؛

۶ ارتباط با خبرگزاری‌‌ها و رسانه‌‌ها؛

۷ چاپ بروشور و اقلام تبلیغاتی با هدف معرفی فعالیت‌‌های انجمن؛

۸ فعالیت‌‌ تبلیغی و اطلاع‌رسانی در صفحات مجازی انجمن؛

۹ درآمدزایی و جذب اسپانسر برای فعالیت‌های انجمن؛

۱۰ تهیه گزارش عملکرد از فعالیت‌های انجمن به کمک بخش‌های مختلف.