بیانیه: لزوم حمایت از کودکان آسیب دیده در منازعات اخیر

 
بیانیه انجمن حمایت از حقوق کودکان در خصوص لزوم حمایت از کودکان آسیب دیده  در منازعات اخیر
 
ضمن ابراز تاسف و تاثر بسیار از کشته شدن دو دانش آموز در منازعات اخیر ، این انجمن اعتراض جدی خود را در خصوص مشارکت دادن کودکان در منازعات و درگیری ها اعلام نموده و نسبت به ورود آسیب و بازداشت تعدادی از دانش آموزان ابرازی نگرانی شدید می نماید ،چرا که حضور کودکان در منازعات اخیر نگران کننده بوده و لزوم توجه به حقوق آنان را بعنوان قربانیان بی گناه گوشزد می نماید.
ازسوی دیگر براساس ماده ۳۸ کنوانسیون جهانی حقوق کودک ،دولت متعهد می باشد در هنگام مخاصماتی که با کودکان ارتباط پیدا می کند، مقررات حقوق بشر دوستانه قابل اعمال را محترم بشمارد و احترام به مقررات مذکور را تضمین نماید، همچنین کلیه اقدامات امکان پذیر را برای تضمین حمایت و مراقبت از کودکانی که به علت مخاصمات در معرض آسیب قرار می گیرند به عمل آورد.در این راستا ممانعت  از هر گونه آسیب و بازداشت کودکان از جمله مقرراتی است که در راستای حق برخورداری از حمایت برای کودکان مقررشده است.
 
همچنین ضمن محترم شمردن حق آزادی اندیشه، آزادی عقیده کودکان و نیز حق شرکت کودک در اجتماعات و مجامع مسالمت آمیز در راستای مشارکت مدنی ، لیکن شرکت کودکان در اجتماعاتی که منجر به نزاع و درگیری می شود ، تهدید جدی بر امنیت و سلامت آنهاست .در چنین مواردی طرفهای مخاصمه می بایست ضمن اجتناب از مشارکت دادن کودکان در درگیری ها ، امنیت همه جانبه کودکان را فراهم نمایند. بنابراین شایسته است که کلیه اقدامات لازم جهت تأمین حمایت و مراقبت از کودکانی که بنا به شرایط و اتفاقات به گونه ای ناخواسته در جریان منازعات قرار میگیرند ، به نحو مقتضی بعمل آید بطوریکه هیچ کودکی آسیب ندیده و بازداشت نگردد .
 
در خاتمه انجمن حمایت از حقوق کودکان از مسولین درخواست می دارد که در راستای صیانت از امنیت و سلامت کودکان ، بالاترین میزان حمایت قانونی از خانواده کودکان کشته شده ،کودکان آسیب دیده و بازداشت شده ،صورت گیرد به نحوی که حقوق همه جانبه کودکان رعایت گردد.
 
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         نوزدهم دی ماه یکهزارو سیصدو نودو شش

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter