گزارش کار آذر ماه پروژه کرمانشاه

 
 
1- حوزه‌ی آموزش
1-1 تعمیر و بازسازی کانکس آموزش در روستای زرده
2-1 انجام رایزنی‌های اولیه با یکی از موسسات فعال در زمینه کودک در راستای تجهیز مهدکودک‌ها و برپایی کتابخانه مرکزی در روستای زرده
3-1 تماس با مدیر مدرسه دهجامی جهت برپایی کتابخانه در مدرسه دهجامی
4-1 خرید یک دستگاه میدل باس جهت برپایی مهدکودک سیار 
5-1 تنظیم تفاهم نامه با گروه خبرنگاران سرپل ذهاب. مقرر شد کانکس مهدکودک گروه مذکور با نظارت انجمن تجهیز گردد و انجمن علاوه بر ارائه برنامه آموزشی، بر فعالیت آموزشی مجموعه نیز نظارت مستقیم داشته باشد و گروه خبرنگاران نیز مسئولیت تدوین گزارشات و اطلاع رسانی فعالیتهای انجمن را در رسانه های خبری عهده دار شوند.
6-1 رایزنی‌های اولیه با انجمنی مستقر در کرمانشاه انجام و مقرر گردید مسئولیت نظارت بر عملکرد خودرو و راننده‌ی مهدکودک سیار بر عهده ی انجمن مذکور باشد.
2- تجهیزات و انبار:
1-2 انبار انجمن به دو انبار ۲۱ متری انتقال یافت که مدت ۶ ماه رایگان در اختیار انجمن قرار داده شده است. تمامی وسایل تفکیک و لیست برداری شد.
3- اسپانسر: 
1-3 شرکت در اختیار قرار دهنده مهد سیار متعهد شد تا جهت تجهیز مهد کودک‌ها و کتابخانه، انجمن را یاری نمایند.
2-3 بخشداری چهاردانگه بر اساس نامه ارسال شده، بخشی از تجهیزات مورد نیاز مهد را خریداری کرد که در تاریخ 6 دیماه تحویل مربیان مهدکودک شد.
4- توانمند سازی: 
1-4 مقرر شد به همت گروهی از اسپانسرها تجهیزات مورد نیاز خریداری و فاز اول توانمند سازی که شامل تجهیز و راه اندازی کارگاه خیاطی می باشد به مرحله اجرا گذاشته شود. 
2-4 مذاکره اولیه با گروهی که تجربه‌ی كار در چند شركت و پروژه‌ي شتاب دهنده توانمندسازي و كارآفريني در استان‌هاي مختلف كشور را دارند، انجام شد. مقرر شد اطلاعات انجمن از روستاهاي هدف با روش ارزيابي مشاركتي روستايي تكميل گردد و پس از بازگشت از سفر جلسه اي با اين گروه گذاشته شود.
 
گزارش بازدید از منطقه : 
تیم اعزامی ۶ دیماه وارد منطقه شدند پس از جلسه با رییس آموزش و پرورش منطقه مقرر شد تفاهمنامه‌ای جهت برپایی یک کتابخانه مرکزی در مدرسه دهجامی تنظیم شود و طی دستوری که از سوی رییس آموزش و پرورش دالاهو صادر می شود کودکان ۸ روستای پیرامون دهجامی در طول هفته به کتابخانه آمده و از فعالیتهای کتابخانه استفاده کنند. 
در حوزه توانمند سازی نیز پس از هماهنگی با دهیار دهجامی مقرر شد که جلسه‌ای جهت نیازسنجی آغاز فعالیت توانمند سازی در روز ۷ دیماه با زنان روستا گذاشته شود.
تمامی فعالیتهای مذکور به دلیل درخواست حراست فرمانداری دالاهو پس از جلسه با مدیر پروژه، جهت تامین امنیت منطقه به مدت یک هفته به تعلیق در آمد. 
اعضای شورای هماهنگی پروژه کرمانشاه
فاطمه اشرفی :مدیر پروژه  09128093617 
شیدا عشایری: مسئول بخش توانمند سازی 09123167983 
شایان بهزادی: مسئول بخش آموزش 09124951639
 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter