بیانیه انجمن حمایت از حقوق کودکان به مناسبت روز جهانی کودک

بیانیه انجمن حمایت از حقوق کودکان بمناسبت روز جهانی کودک

 

‎ بزرگ ترین چالش دنیای امروز بروز و ظهور خشونت به شیوه های گوناگون است، به شکلی که سایه نا امنی ها هر روزه گسترده تر و بازتاب رخدادهای ناگوار به امری عادی بدل گشته اند، در چنین فضای پر بیم و هراسی به احترام
‎روز جهانی کودک، همگان را به پاسداشت نیکی ها و پاکی های نهفته در ذات کودکان دعوت می نماییم، چرا که ترسیم جهانی شایسته کودکان ، نیازمند فراگیری صلح ، آرامش و تقویت بنیان خانواده ها می باشد.
‎در این روز ما از مخاطرات و نگرانی های رو به رشدی می گوییم که تهدید و مانعی است بر مسیر توسعه و ترویج رفاه و امنیت کودکان. آنچه که بعنوان مطالبات نهادهای مدنی فعال در حوزه کودکان مطرح است ، احیاءحقوق تضییع شده ای است که اصول متعدد قانون عالی اساسی نیز بر ضرورت تحقق آنها تصریح داشته اند.
‎ما امروزه بیش از پیش نگران وضعیت کودکانی هستیم که از روی اضطرارهای ناشی از گذران زندگی تبدیل به کودکان کار شده اند. این نگرانی معطوف به خانواده ها می باشد، چرا که شیوه معاش آنها در تنگناهای اقتصادی با دشواری های بسیار همراه گردیده و توسعه نیافتگی در حوزه رفاه و عدالت اجتماعی موجب شده تا ناگزیر کودکان خود را راهی فضای کار در خیابان و یا کارگاه های زیر زمینی و ... نمایند. برآیند چنین رخداد های ناخوشایندی پایمال گردیدن بسیاری از حقوق بنیادین کودکان است که اهم آن بازماندگی از تحصیل و حق برخورداری از رفاه حداقلی است. مگر نه این است که حق دسترسی به آموزش رایگان مورد تضمین قانون اساسی قرار گرفته، همچنین است در خصوص حقوق کودکان مهاجر و پناهنده که حال تبعیض و نابرابری های انسانی را در ابعادی غیرانسانی تجربه می کنند.
‎دغدغه امروز فعالان حوزه حقوق کودک خشونتی ساختاری است که در همه سطوح جامعه به بدترین اشکال خود ظهور یافته است، ساختاری که برون داد آن به شکل انواع کودک آزاری ها جلوه گر می شود .
‎دغدغه امروز ما نوجوانانی می باشند که به دلیل ارتکاب بزه قتل در سن کودکی ، محکوم به زندگی در سایه مرگ گردیده و در روز شمار زندگی تا مرگ، زاد روز هجده سالگی شان را با طناب دار آذین نموده ایم . بروز تحول در سیستم قضایی و توقف صدور و اجرای حکم قصاص برای نوجوانان غایت تلاش ها و آرزومندی ما می باشد.
‎به هر روی در پس این بیم ها، امید ها را جستجو کردیم و بدین منظور ضمن تکاپو در جهت اصلاح ساختارهای خشونت زا ، تدوین قوانین حمایتی به جهت پیشگیری از ظهور انواع خشونت نسبت به کودکان را مورد پیگیری جدی قرار داده و درحال حاضر نیز تسریع وتدقیق در تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان همچنان مورد تاکید است
‎انجمن حمایت از حقوق کودکان امید دارد که در آینده ای نزدیک نویدبخش تحقق امنیت ،سلامت و رعایت حقوق همه جانبه کودکان باشد . چرا که بی تردید جامعه ای کارآمد و آگاه از رهگذار توجه به حقوق کودکان پدید خواهد آمد.

شانزدهم مهرماه یکهزاروسیصدو نود و شش

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter