علام لیست کاندیدهای عضویت در هیئت مدیره و بازرسی انجمن حمایت از حقوق کودکان

                                                                 به نام خداوند جان و خرد 

اعضاء گرامی انجمن حمایت از خقوق کودکان

پس از پایان مهلت ارائه در خواست عضویت در هیئت مدیره و بازرسی انجمن حمایت از خقوق کودکان اسامی کاندیدید ها به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر است:

  • کاندید های عضویت در هیئت مدیره
  1. فاطمه اشرفی
  2. حبیب جباری
  3. الهه خوشنویس
  • کاندید های عضویت دربازرسی
  1. زهره عموی حاجی عراقی
  2. فرامرز یغمایی

لازم به ذکر است طبق اعلام قبلی و دعوت چاپ شده در روز نامه اطلاعات؛ نوبت اول مجمع عمومی  عادی به طور فوق العاده جهت ترمیم هیات مدیره و بازرسین  انجمن حمایت از حقوق کودکان راس ساعت    16  روز  سه شنبه 21/6/96  تشکیل می گردد.

در صورت عدم اخذ حدنصاب لازم جهت انجام انتخابات؛جلسه دوم مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در تاریخ  چهارشنبه  12/7/96  راس ساعت 16 در دفتر انجمن تشکیل می شود

لطفا جهت ثبت اطلاعات اعضاء در سایت ثبت شرکت ها یک کپی از کارت ملی همراه داشته باشید

 

                                                                                 مطهره ناظری                                                                                                                                                     رئیس هیئت مدیره

                                                                         انجمن حمایت از حقوق کودکان

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter