نامه انجمن حمایت از حقوق کودکان به یونیسف درخصوص نگرانی جدی از سرنوشت کودکان روهینگیا در فاجعه مینمار


جناب آقای آنتونی لیک
مدیر محترم اجرایی آژانس جهانی یونیسف (United Nations Children’s Fund)
موضوع: نگرانی جدی دوستداران کودکان از سرنوشت کودکان روهینگیا در فاجعه ی میانمار
بااحترام به فعالیت های ارزنده شما در زمینه حفظ و ارتقای حقوق کودکان، متاسفانه مدتی است که شاهد قربانی شدن کودکان بی گناهی هستیم که در مجادلات میانمار زندگی خود را از دست میدهند، جنایتی که می تواند از جمله جنایت های جنگی علیه بشریت به شمار آید.
بر اساس اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر ، اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی و بویژه کنوانسیون حقوق کودک، حمایت از کودکان با هر رنگ ، نژاد و مذهبی مورد تاکید قرار گرفته است .همچنین مطابق مواد ۳۷ و۳۸ کنوانسیون حقوق کودک، حمایت از کودکان در درگیری ها و جنگ ها از وظایف دولتها و بطور خاص از وظایف نهادهای بین المللی و از جمله یونیسف می باشد .‎
بر این اساس انجمن حمایت از حقوق کودکان ، از سازمان جهانی یونیسف بعنوان بزرگترین نهاد بین المللی حمایت از حقوق کودکان درخواست می نماید که به واسطه مسوولیتی که در این زمینه دارید با سامان دادن سازوکاری جهت حمایت از کودکان این منطقه وارد عمل شوید و به تبعیض ، بی عدالتی و ناامنی در آن کشور خاتمه دهید. بی شک نجات زندگی کودکان این منطقه یک وظیفه انسانی است و انتظار از تمامی دولتهای منطقه و نهادهای بین المللی نیز یاری در این عرصه است.
همچنین این انجمن از سایر نهادهای بین المللی پیگیر حقوق بشر نیز انتظار دارد که بر عوامل بروز رخدادهای ناقض حقوق بشر و نسل کشی ها نظارت نمایند و ضمن پیگیری این فاجعه ،برطبق قواعد حقوق بشردوستانه ،موجبات صیانت از جان افراد بیگناه و پیشگیری از چنین فجایع دردناکی را فراهم آورند.

انجمن حمایت از حقوق کودکان

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter