درخواست پرداخت حق عضویت سال جاری اعضای محترم انجمن حمایت از حقوق کودکان


داوطلبان گرامي انجمن حمايت از حقوق كودكان


از انجا كه پرداخت حق عضويت يكي از راههاي همراهي با انجمن و نيز مطابق با اساسنامه يكي از شرايط عضويت در انجمن مي باشد،
از دوستانی که حق عضویت سال 1396 خود را پرداخت نکرده اند، تقاضا می شود ظرف ده روز آینده، پرداخت حق عضویت را بهمراه شماره پیگیری به اطلاع حسابداری برسانند.
شماره کارت جهت پرداخت حق عضویت:

6037-9918-9951-2218

بانک ملی

تلفن واحد حسابداری انجمن:
021 8876 2575

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter