بیانیه انجمن حمایت از حقوق کودکان در خصوص نزدیک شدن زمان اجرای حکم اعدام علیرضا تاجیک

بیانیه انجمن حمایت از حقوق کودکان در خصوص نزدیک شدن زمان اجرای حکم اعدام علیرضا تاجیک


علیرضا تاجیک- کودکی که به علت ارتکاب جرم در نوجوانی محکوم به اعدام شده است – علی رغم تلاش های بسیار و طی مراحل قانونی به اعدام محکوم شده است و شنیده ها حکایت از نزدیک شدن زمان اجرای حکم اعدام وی دارد.
این در حالی است که ایران در سال 1373 به پیمان نامه جهانی حقوق کودک پیوسته است و از مفاد مهم این پیمان نامه که در ماده 37 آن بیان شده این است که، مجازات اعدام را نمی توان در مورد کودکان زیر 18 سال اعمال نمود. همچنین قانونگذار در سال 1392، با اتخاذ تدابیر متفاوتی در خصوص اعدام کودکان به لحاظ جرایم مستوجب حدود و قصاص مقرر نموده است که در این جرائم، هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته، اعمال مجازات اعدام منتفی است.
اکنون جای تعجب است که با توجه به ظرفیتهای قانونی موجود، همچنان اعدام کودکان زیر 18 سال مرتکب قتل متوقف نشده است، بویژه آنکه در پرونده پزشکی قانونی علیرضا تاجیک، ابهامات زیادی در خصوص حالات روانی او موقع ارتکاب جرم وجود دارد به نحوی که درک ماهیت جرم توسط او محل تردید است و وجود شبهه در کمال عقل او در زمان وقوع جرم محتمل است.
این انجمن به واقع امیدوار است که دستگاه قضا با لحاظ ابعاد انسانی و بین المللی موضوع از صدور چنین احکامی و اعمال چنین مجازاتهایی بکاهد و با استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود ، اعدام کودکان و از جمله اعدام علیرضا تاجیک را متوقف نماید.
انجمن حمایت از حقوق کودکان ضمن تقاضای رسیدگى قانونمند و همه‌جانبه به ابعاد مختلف پرونده مذکور، درخواست اعمال رافت و عطوفت اسلامی نسبت به علیرضا تاجیک را دارد و مصرانه خواستار تلاش همه جانبه برای توقف اجرای این حکم می باشد. قطعا توقف اجرای چنین احکامی، دستگاه قضایی و قانونی کشور را از تعرضات داخلی و بین الملل مصون می دارد و به عدالت نزدیکتر است.
انجمن حمایت از حقوق کودکان
هجدهم مرداد ماه یک هزار و سیصدو نود و شش

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter