7 پرسش انجمن حقوق کودکان از نامزدهای انتخابات (ایسنا)

انجمن حمایت از حقوق کودکان در بیانیه‌ای از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری خواست که رویکرد و برنامه های خود درخصوص نیازها و خواسته های کودکان را به صورت شفاف اعلام کنند.

به گزارش ایسنا، در بیانیه انجمن حمایت از حقوق کودکان خطاب آمده است:

‎«کاندیداهای محترم ریاست جمهوری هم اکنون که در آستانه انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری قرار گرفته ایم، با عنایت به تجارب مکتسبه از دوره های پیشین ضروری است که مطالبات عمومی بطور شاخص طرح و مورد بحث و مداقه کارشناسی قرار گیرد، بطوری که نامزدهای ریاست جمهوری نیز بتوانند در این رقابت با مواضعی روشن و شفاف به اقناع افکار عمومی دست یابند .به گونه ای که این شفافیت نیز مبنایی برای پاسخگویی ایشان و پیگیری مطالبات توسط مردم از رییس جمهور منتخب باشد.

 

‎در این راستا انجمن حمایت از حقوق کودکان با سابقه ای 23 ساله به مثابه قدیمترین و پر تجربه ترین نهاد مدنی فعال در حوزه حقوق کودکان، بر خود وظیفه می داند ، به منظور حمایت از حقوق 30 درصد از کل جمعیت کشورمان که فاقد رای و تریبون برای بیان خواسته های خود می باشند، از نامزدهای ریاست جمهوری بخواهد میزان باور ، رویکرد و برنامه های خود را در خصوص نیازها و خواسته های بحق کودکان این مرز و بوم به گونه ای شفاف در برابر افکار عمومی اعلان دارند.

‎داوطلب محترم ریاست جمهوری

‎همانگونه که مستحضرید قریب به 24 میلیون نفر از جمعیت کشورمان را کودکان تشکیل می دهند(مطابق پیمان نامه جهانی حقوق کودک هر فرد زیر 18 سال کودک محسوب می شود) و کودکان به واسطه آنکه حق رای نداشته، به تبع در تعیین قدرت نیز نقشی ندارند و چه بسا در بحبوحه انتخابات نیز کمتر دیده شوند. اما از آنجایی که منتخب ریاست جمهوری در واقع امر رییس جمهور همگان است، بایستی برای بهبود شرایط زندگی آحاد مردم و از جمله کودکان دارای برنامه باشد.

به باور ما فعالان حقوق کودک ، طرح مطالبات از نامزدها در حوزه کودکان به دو علت حایز اهمیت است؛ نخست آنکه کودکان فارغ از هر گونه دسته بندی و طبقه بندی سیاسی و اقتصادی دارای حقوقی می باشند که در بسیاری از موارد رعایت نمی شود و دیگر آنکه توجه به حقوق کودکان نشان از روحیه خدمتگزاری به مردم فارغ از دغدغه کسب قدرت می باشد. به باور ما داوطلبی که به این حقوق کمتر توجه نماید بیشتر معطوف به کسب قدرت است تا انجام خدمت. لذا از جنابعالی به عنوان داوطلب ریاست جمهوری درخواست می داریم، دیدگاههای خود را در خصوص موارد ذیل به صورت صریح و شفاف بیان فرمایید:

‎ 1. حق احراز هویت کودکان    : طبق مفاد پیمان نامه جهانی حقوق کودک ، تولد هر کودک می بایست بلافاصله ثبت و شناسنامه صادر گردد.همچنین کودک از زمان تولد حق داشتن نام و تابعیت دارد، لیکن در کشور ما به واسطه ازدواج برخی از زنان با اتباع بیگانه بطور خواسته یا نا خواسته کودکانی متولد شده اند که بدین ترتیب امکان دریافت شناسنامه ندارند (طبق آماری غیر رسمی تعداد این کودکان به رقمی بالای یکصد هزار نفر می رسد) .این بی هویتی فرآیند زندگی آنان و برخورداری از حداقل های آموزشی و بهداشتی را با مخاطره ای جدی مواجه می سازد. برنامه مشخص شما برای رفع این معضل چیست؟

‎2. توجه به حق آموزش کودکان : نخست آنکه قریب 2.5 میلیون نفر از کودکان کشورمان خارج از چرخه تحصیل قرار دارند.برنامه مشخص شما برای بازگرداندن این کودکان به مدرسه چیست؟

‎دوم آنکه، با وجود  اقوام و مذاهب مختلف در کشورمان ، آنچه که در زمینه حقوق آموزشی کودکان مطرح است ،توجه به ظرفیت سازی برای اجرای مفاد مغفول مانده قانون اساسی در این خصوص می باشد . اصل 15 قانون اساسی بر تدریس زبانهای قومی و محلی در کنار زبان فارسی تاکید دارد و بی توجهی به این حقوق، از طرفی هویت فرهنگی و قومی این کودکان را به چالش می کشاند و از طرف دیگر آنها را در فرآیند رشد و رقابت با سایر کودکان با محدودیت های جدی مواجه می سازد. رویکرد و برنامه شما در این خصوص چیست؟ آیا اساسا به بهره مندی کودکان اقوام مختلف از ظرفیت های فرهنگ قومی خود باور دارید؟

‎سوم آنکه ، نظام آموزشی کشور مبتنی بر نوعی نظام حافظه محور و تک گویی است. این نظام نه تنها قادر نمی باشد که به فضای گفتگو و تفاهم اجتماعی یاری رسانده و به پرورش خلاقانه اندیشه ها و درونی سازی مهارت های انسانی کمک کند ، بلکه بر بسط روحیه خشونت و گاه دوری از مهارتهای زندگی اجتماعی دامن می زند. تداوم چنین ساختاری باعث آسیب پذیری هر چه بیشتر جامعه و بویژه کودکان می شود. رویکرد شما در این زمینه چیست ؟ و چه ایده تعریف شده ای برای اصلاح این فرآیند دارید؟

‎3. اقدام قانونی و عملی جهت لغو کار کودکان: مطابق آمار رسمی حدود 1.5 میلیون نفر از کودکان کشورمان برای گذران زندگی خود و خانواده شان ناچار به کار کردن هستند. برخی از این کودکان نیز جزو کودکان کار و خیابان و حتی کودکان کولبر می باشند .اولا رویکرد و نگاه شما به کار کودکان چیست؟ ثانیا چه برنامه ای برای اصلاح این شرایط دارید؟

‎4. ممنوعیت  ازدواج کودکان: هر سال حدود 40 هزار ازدواج در سنین کودکی ثبت می شود و به صورت تجمیعی بیش از 900 هزار زوج کودک  و حدود 25 هزار کودک مطلقه داریم که عمده آنها را کودکان دختر در بر می گیرند. اولا نظرتان در رابطه با ازدواج و طلاق کودکان چیست؟ آیا این وضعیت را امری طبیعی می دانید یا ناشی از شرایط نابسامان اجتماعی؟ و ثانیا اگر آن را مساله می دانید چه برنامه و راهکاری برای این مساله دارید؟

‎5. منع خشونت علیه کودکان  :  خشونت و تحقیر کودکان از جمله شایع ترین آسیب هایی است که کودکان کشورمان را به طور مستمر آزار می دهد. چهره این خشونت و تحقیر همه جا رخ نشان می دهد ،از خانواده ها گرفته تا مدارس و سطح عمومی جامعه ، هر روز شاهد نوعی خشونت علیه کودکان هستیم که گاه به تخریب شخصیت و هویت انسانیشان و گاهی نیز به مرگ تاسف بار آنان می انجامد. برای کنترل و کاهش این خشونت در مدارس و دیگر عرصه های اجتماعی  چه شیوه و برنامه کنترلی را مد نظر دارید؟

‎6. پیشگیری از اعتیاد کودکان :  بررسی های صورت گرفته توسط آموزش و پرورش ،نشان از شیوع گسترده و رو به افزایش اعتیاد به مواد مخدر در بین دانش آموزان دارد و تا کنون اقدام موثری در زمینه پیشگیری و کنترل این آسیب صورت نگرفته است.شما چه برنامه ای برای مواجه با این آسیب دارید و آیا اساسا این معضل را در اولویت های کار خود قرار داده اید یا خیر؟

‎7. رفع تبعیض نسبت به کودکان مهاجر :   مطابق آخرین سرشماری قریب 500 هزار کودک مهاجر ،در کشور ما زندگی می کنند،کودکانی که از سر اجبار و به تبع والدین خود  از رنج و حرمان به کشور ما پناه آورده اند. و همانطور که مستحضرید کودکان مهاجر در ایران در وضعیت دشواری بسر می برند .تبعیض مهم ترین چالش پیش روی کودکان مهاجر است، تبعیض در مهاجرت ، تبعیض در خدمات رفاهی و اجتماعی  و همچنین تبعیض در خدمات درمانی، زندگی کودکان مهاجر را با مشکلات جدی مواجه ساخته است و با وجود تلاش هایی در حوزه آموزش کودکان مهاجر  همچنان فرصت برابر برای آموزش رایگان همه آنان فراهم نشده است.نگاه و رویکرد شما به این معضل چیست؟ آیا برنامه ای برای حمایت از آنها دارید؟

 ‎در نهایت، رویکرد شما به حقوق کودکان و تحلیلتان از اجرای پیمان نامه جهانی حقوق کودک در ایران چیست؟ آیا دولت خود را متعهد به اجرای این پیمان نامه که قریب به 24 سال از پیوستن جمهوری اسلامی ایران به آن می گذرد، می دانید؟

‎انجمن حمایت از حقوق کودکان به عنوان نهادی پیشرو و فعال در حوزه کودکان از شما انتظار دارد که به نحوی شفاف  به سوالات مطروحه پاسخ دهید ، چرا که پاسخ به خواست و حقوق 24 میلیون نفر از جمعیت کشور که صاحب رای نه، اما صاحب حق هستند،نشان از تعهد شما به کل جمعیت کشورمان دارد.»

لینک خبر: ایسنا

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter