فراخوان کمیته آموزش

قابل توجه داوطلبان مایل به حضور در کمیته آموزش انجمن حمایت از حقوق کودکان!


یکشنبه دوم اردیبهشت ماه 1396
ساعت 10 صبح
منتظر دیدارتان در دفتر مرکزی انجمن هستیم

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter