نتیجه انتخابات انجمن حمایت از حقوق کودکان

                                       به نام خداوند جان و خرد

پیرو برگزاری جلسه دوم مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره و بازرسی انجمن حمایت از حقوق کودکان در تاریخ 11/12/1395 با حضور نماینده وزارت کشور ، نتایج انتخابات به شرح زیر اعلام می شود:

اعضای اصلی هیئت مدیره به ترتیب آرا:

مطهره ناظری

محمد هادی شریعتی

داود شیر خانی

فرشته اویسی

فاطمه خاندانی

طاهره پژوهش

بهناز مراد

اعضای علی البدل هیئت مدیره به ترتیب آرا:

فرشید یزدانی

مینو اعرابی

بازرس اصلی:

لیلا دوانی

بازرس علی البدل:

امجد سید حسین نیان

با تشکر از تمامی داوطلبانی که در این انتخابات مشارکت داشتند.

                                                                        

                                                

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter