اطلاعيه

 از سرکار خانم دوانی برای قرار گرفتن اسمشان در ردیف کاندیداهای عضویت در هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان ‍‍پوزش می طلبیم . خانم لیلا دوانی کاندیدای بازرسی انجمن هستند.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter