پرداخت حق عضویت سال 1395

داوطلب های گرامی،


همان طور که آگاه هستید، طبق اساسنامه انجمن حمایت از حقوق کودکان، افرادی که حق عضویت سالانه خود را پرداخت می کنند به عنوان عضو انجمن شناخته می شوند.
از دوستانی که حق عضویت سال 1395 خود را پرداخت نکرده اند، تقاضا می شود تا قبل از پایان دیماه، پرداخت حق عضویت را به اطلاع دفتر انجمن برسانند.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter