فراخوان

 

هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان در نظر دارد به بررسی" جایگاه سازمان مردم نهاد"و"میزان اثربخشی فعالیت واحدهای مختلف انجمن درجهت احقاق حقوق کودکان" بپردازد.

 

 

 

 

داوطلب گرامی انجمن حمایت از حقوق کودکان

 

هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان در نظر دارد به بررسی" جایگاه سازمان مردم نهاد"و"میزان اثربخشی فعالیت واحدهای مختلف انجمن درجهت احقاق حقوق کودکان" بپردازد.

از آنجا که هیئت مدیره مایل است در جریان نظرات همه داوطلب­ های انجمن قرار گیرد ،اما امکان تنظیم جلسه ای با حضور همه داوطلب­ها وجودندارد، از همه داوطلب ­ها درخواست می شود نظر­ های خود را در دو موضوع " جایگاه سازمان مردم نهاد" و"میزان اثربخشی فعالیت واحدهای مختلف انجمن درجهت احقاق حقوق کودکان"   به صورت کتبی به مدیر واحدی که در آن فعال هستند، و یا به دفتر مرکزی انجمن ارائه کنند.

برآیند نظر اعضای واحد از طریق حضور یک نماینده داوطلب ومدیر واحد مربوطه در جلسه­ای با حضور اعضای هیئت­ مدیره مطرح خواهد شد.

هیئت مدیره

انجمن حمایت از حقوق کودکان

 

پ ن: لطفا نظرها تا چهارم بهمن ماه، به صورت کتبی به مدیر واحدها، و یا به دفتر مرکزی انجمن ارائه شوند.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter