خبرنامه شماره ۱۰۳ انجمن منتشر شد

در شماره ۱۰۳ با ما باشید با:
گزارش ویژه از فعالیت های داوطلبانه در جهان،
تجربیات و خاطرات خواندنی و شیرین داوطلبان،
گزارش عملکرد واحدهای انجمن،
و
اخبار و رویدادهایی دیدنی و خواندنی، که در پاییز ۱۳۹۴ با هم رقم زدیم!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter