خبرنامه پاییز انجمن حمایت از حقوق کودکان منتشر شد!

در این شماره با ما باشید با:
گزارش ویژه از ثبت نام کودکان افغان در مدارس،
گزارش تابستانی داغ با حافبک،
گزارش یک هفته تلاش داوطلبان برای مبارزه با کار کودک،
مصاحبه‌ای خواندنی با خانم میترا خامنه‌ای، تهیه کننده سابق برنامه‌های کودک در رادیو و تلویزیون و داوطلب پروژه جنوب خراسان،
و
اخبار و رویدادهایی دیدنی و خواندنی، که در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۴ با همدیگر رقم زدیم!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter