بار دیگر حکم اعدام فردی که به علت ارتکاب جرم در نوجوانی محکوم به اعدام بود ، اجرا شده است

باوجود شبهاتی که در خصوص کمال رشد عقلی و درک صحیح از جرم ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال وجود دارد همچنان حکم به مجازات های سالب حیات نسبت به کودکان صادر می شود و مرتکب پس از هجده سالگی قصاص و اعدام می شود.
 
این در حالی است که افراد زیر 18 سال بواسطه امکان آسیب پذیری بیشتر و فقدان قدرت تمیز و تشخیص بسیاری مسائل مستحق حمایت افزونتری هستند .بدین بیان بزه دیده و کودک معارض قانون به لحاظ شرایط سنی و تاثیرات مربوطه هر دو مستحق حمایتی ویژه می باشند. چه بسا که قوه تشخیص افراد زیر 18 سال منصرف از استثنائات آن به هیچ وجه قابل قیاس با افراد بالای 18 سال نبوده ضمن آنکه تاثیر شرایط محیطی بر کودکان بسیار بیشتر از بزرگسالان است.
 
همچنین براساس ماده ۳۷ کنواسیون حقوق کودک، مجازات اعدام نباید در مورد جرم هایی که اشخاص زیر هجده سال مرتکب می شوند اعمال گردد
 در نهایت تاسف و تاثر از اجرای این حکم، امید است که با هم صدایی مطالبه گران مدنی،  از خشونت فراگیر نسبت به کودکان و همچنین نقض صریح حقوق کودکان ممانعت بعمل آید.
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter