نگاه هفته

۱۶ مهر همزمان با ۱۱ اکتبر، روز جهانی کودک نام گرفته است؛

صدای یارا

۴۲۱۵۲
مشاوره‌ تلفنی رایگان
برای کودک، نوجوان و خانواده
از ۹ صبح تا ۵ عصر

حمایت مالی

شماره حساب انجمن حمایت از حقوق کودکان:
۰۱۰۶۲۶۸۶۸۸۰۰۶
سیبا بانک ملی ، شعبه اسکان

شماره شبا (قابل واریز از کلیه بانک‌ها):
IR ۸۹۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۰۶۲۶۸۶۸۸۰۰۶

گالری عکس