نگاه هفته

گاهی بیان نگرانی درمورد یک مشکل آنقدر از احتمال اثربخشی این بیان دور است که گوینده از خود می‌پرسد که فایده آن چیست؟

صدای یارا

۴۲۱۵۲
مشاوره‌ تلفنی رایگان
برای کودک، نوجوان و خانواده
از ۹ صبح تا ۵ عصر

حمایت مالی

شماره حساب انجمن حمایت از حقوق کودکان:
۰۱۰۶۲۶۸۶۸۸۰۰۶
سیبا بانک ملی ، شعبه اسکان

شماره شبا (قابل واریز از کلیه بانک‌ها):
IR ۸۹۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۰۶۲۶۸۶۸۸۰۰۶

گالری عکس